Biuletyn informacyjny nr 387 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

20-09-2019 r.

Szanowni Państwo,

11 lipca 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1287 ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw - wchodzi w życie 1 września 2019 r.

Niniejsza ustawa zmienia w art. 1 ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm. w 2018 r. poz. 2245, w 2019 r. poz. 730 i poz. 1287).

W art. 8 – 15 1287 ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw określa rozwiązania przejściowe dotyczące oceny pracy nauczyciela, jego awansu zawodowego oraz wzrostu wynagrodzeń minimalnych.

Zmiany w Karcie Nauczyciela wchodzą w życie 1 września 2019 r.

II. Najważniejsze uregulowania w ustawie Karta Nauczyciela - zmiana:

  1. Przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela, oddzielenia procesu oceniania pracy nauczyciela od awansu zawodowego, usunięcia szczegółowych kryteriów oceny pracy na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, przywrócenia części rozwiązań prawnych sprzed 1 września 2018 r. (art. 6a KN) – wiąże się to z koniecznością zmiany przepisów wykonawczych – wydania nowego rozporządzenia w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego.
  2. Przepisów dotyczących awansu zawodowego, oddzielenie awansu od procesu oceniania pracy nauczyciela, przywrócenie części rozwiązań prawnych sprzed 1 września 2018 r. (art. 9b - 9g KN) – wiąże się to z koniecznością zmiany przepisów wykonawczych – zmiany rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574).
  3. Sposobu nawiązywania stosunku pracy w zakresie (art. 10 KN):
    1. zatrudnienia nauczyciela stażysty – ponownie na 1 rok,
    2. zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawartych w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania - łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 36 miesięcy.

Więcej na temat zmian w KN, w tym zmian dotyczących wynagrodzeń nauczycieli postępowania dyscyplinarnego znajdziecie Państwo na naszym portalu nadzor-pedagogiczny.pl

 

 

Zapraszamy serdecznie
Zespół portalu nadzor-pedagogiczny.pl

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zaświadczenie komisji kwalifikacyjnej o wyniku postępowania kwalifikacyjnego
 

Pobierz dokument

Zaświadczenie dyrektora szkoły (do awansu zawodowego nauczyciela)
 

Pobierz dokument

Program rewalidacji indywidualnej
 

Pobierz dokument

Procedura postępowania z uczniem w trakcie ataku epilepsji
 

Pobierz dokument

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego- logopeda
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczyciel był zatrudniony na czas określony od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Nowa umowa znowu miała być zawarta od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. Od 27.08.2019 r. do 06.09.2019 r. nauczyciel przebywał jednak na zwolnieniu lekarskim. Od kiedy zawrzeć nową umowę?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Jestem dyrektorem przedszkola publicznego. W kwietniu 2019 większość personelu pedagogicznego strajkowała. 7 września (sobota) zorganizowałyśmy 6 godzinne szkolenie dla nauczycieli. Moje pytanie: Czy mogę wypłacić nauczycielom nadgodziny za szkolenie w sobotę?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Nauczycielka uzyskała awans na stopień nauczyciela kontraktowego w czerwcu 2017 roku. Od września 2017 roku do kwietnia 2019 roku przebywała na urlopie macierzyńskim. Czy może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego od września 2019 roku?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel zatrudniony w technikum, nieposiadający jeszcze tytułu magistra, może w tym roku rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczycielowi, który ma u nas drugą umowę należy wypłacić wysługę? Zaznaczam, że nasza szkoła nie jest jego podstawowym miejscem pracy.
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Forum OSEregio – zapraszamy nauczycieli do udziału w konferencjach
Zapraszamy nauczycieli do udziału w konferencjach regionalnych na temat nowych technologii w edukacji w ramach Forum OSEregio. Najbliższe wydarzenie odbędzie się już jutro, w piątek, 20 września br. w Ostrołęce, kolejne – 24 września w Policach.
Data: 2019-09-19

Czytaj więcej...

 

E-zasoby do kształcenia zawodowego - nabór ekspertów
Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do składania ofert na ekspertów, którzy mają opracować koncepcje e-zasobów do kształcenia zawodowego. Nabór prowadzi Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”. Serdecznie zapraszamy!
Data: 2019-09-18

Czytaj więcej...

 

„Nagroda Złotej Ryby – dla Młodych” – I edycja konkursu publicystycznego
Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do udziału w I edycji konkursu publicystycznego o „Nagrodę Złotej Ryby – dla Młodych”. Udział w konkursie jest wyrazem pamięci dla Macieja Rybińskiego – wybitnego dziennikarza, publicysty, felietonisty.
Data: 2019-09-18

Czytaj więcej...

 

Akcja edukacyjna inspirowana filmem „Legiony”
W poniedziałek, 16 września odbył się premierowy pokaz filmu „Legiony” w reżyserii Dariusza Gajewskiego. Film opowiada historię młodych ludzi wchodzących w dorosłość, którzy przeżywają osobiste rozterki. Wielka historia XX wieku jest tłem dla rozgrywającej się na pierwszym planie opowieści o przyjaźni, nadziei, marzeniach o wolności, gorącym uczuciu i dorastaniu w trudnych czasach.
Data: 2019-09-17

Czytaj więcej...

 

Konkurs literacki dla licealistów – zapraszamy do udziału
Zapraszamy licealistów do udziału w konkursie literackim poświęconym postaci ks. Jerzego Popiełuszki. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie opowiadania związanego z tematem przedsięwzięcia: „Ks. Jerzy Popiełuszko – świadek prawdy w świecie kłamstwa”. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 19 października. Wydarzenie uzyskało honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej.
Data: 2019-09-14

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.