Biuletyn informacyjny nr 389 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

30-10-2019 r.

Szanowni Państwo,

5 września 2019 r. opublikowano rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700) - weszło w życie 6 września 2019 r.

Już 18 września 2019 r. opublikowano rozporządzenie MEN z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1780) - weszło w życie 19 września 2019 r.

Jest to przepis oparty jeszcze na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.).

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939 ze zm.), które traci moc zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.).

Najważniejsze uregulowania rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków:

1. Rozporządzenie przewiduje podobne rozwiązania jak poprzednie z 2018 r., wprowadzone zmiany mają charakter korygujący, porządkujący i dostosowujący. 

2. Zmiany odnoszą się do druków szkolnych z obszaru szkolnictwa branżowego, wprowadzono nowe wzory certyfikatów kwalifikacji zawodowej oraz nowe wzory dyplomów zawodowych, zawierających znaki graficzne PRK. Zmianie uległ element tekstowy odnoszący się do ram kwalifikacji. 

3. Nowością są arkusze ocen uczniów dla szkół polskich (za granicą) realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie SP i LO.

4. Doprecyzowany został przepis dotyczący wydawania świadectw szkolnych w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym.

5. Ze wzoru legitymacji szkolnej (zarówno w postaci papierowej, jak i e-legitymacji  oraz mLegitymacji) usunięto pole przeznaczone na wpisanie adresu zamieszkania ucznia.

6. Miejsce urodzenia ucznia:

1) usunięto ze wzorów świadectw szkolnych, dokumentów wydawanych przez OKE, indeksów i zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

2) pozostawiono na wzorach arkuszy ocen, ponieważ są one wewnętrznymi dokumentami w szkole i nie istnieje ryzyko, że informacja o miejscu urodzenia ucznia będzie dostępna do publicznej wiadomości.

7. Dostosowano regulacje w zakresie zabezpieczeń wymaganych dla dokumentów publicznych (odrębna ustawa i przepis wykonawczy). 

Z treścią całego komentarza możecie zapoznać się Państwo za pośrednictwem naszego portalu nadzor-pedagogiczny.pl. Zapraszamy do lektury. Pragniemy również poinformować, że oddajemy w Państwa ręce nową funkcjonalność na naszym portalu, za której pośrednictwem macie Państwo możliwość sprawdzenia poprawności dokumentów funkcjonujących w Państwa placówce. Link, pod którym znajdziecie Państwo więcej informacji na ten temat: https://nadzor-pedagogiczny.pl/dokument-do-sprawdzenia

Z pozdrowieniami

Zespół portalu nadzor-pedagogiczny.pl

    

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Statut przedszkola publicznego prowadzonego przez stowarzyszenie
 

Pobierz dokument

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
 

Pobierz dokument

Umowa o pracę z pracownikiem niepedagogicznym z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym
 

Pobierz dokument

Decyzja w przedmiocie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą
 

Pobierz dokument

Procedura w sprawie awansu zawodowego nauczycieli (stan prawny na dzień 1 września 2019r.)
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jesteśmy szkołą podstawową, w zeszłym roku szkolnym mieliśmy oddziały gimnazjalne. Czy możemy napisać nowy statut szkoły?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

W pytaniu dotyczącym zakresu wsparcia ze strony dodatkowo zatrudnionej kadry chodziło mi o wskazanie, jak daleko poradnia może ingerować. Uczeń ze względu na zdiagnozowaną niepełnosprawność ma w orzeczeniu wskazanie nauczyciela wspomagającego (dgn ZA). Czy poradnia powinna określić zakres obowiązków takiej osoby czy tym już zajmuje się dyrektor szkoły uwzględniając zapisy w orzeczeniu oraz niepełnosprawność dziecka (dobór najlepszego specjalisty)? Jak rozumieć zakres wskazany w pkt. 1 zaleceń orzeczenia? Czy wystarczy aby poradnia wskazała, że ma to być pomoc lub osoba współorganizująca? Czy coś jeszcze powinniśmy wskazywać jako poradnia? Bardzo proszę o dookreślenie.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy mając na uwadze RODO, zespół powypadkowy może żądać od poszkodowanego (pracownika, lub w przypadku ucznia - od jego rodziców / opiekunów) dokumentacji medycznej potwierdzającej zaistnienie urazu i rodzaj urazu? Jaka to powinna być dokumentacja medyczna i czy wymaga to jakiejś szczególnej zgody (osoby, której dotyczy) na jej przetwarzanie i przechowywanie?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

W szkole został zamontowany System Bezpieczeństwa. System ten pozwala wejść na teren placówki po odbiciu karty zbliżeniowej. Każde wejście i wyjście jest rejestrowane i jednocześnie zliczany jest czas przebywania na ternie szkoły. Zdarzają się nauczyciele, którzy wchodzą na teren placówki używając klucza do zamka, a nie odbijają karty. Czy mogę wprowadzić pisemne zarządzenie dyrektora zobowiązujące wszystkich nauczycieli do odbijania kart zbliżeniowych w celu wejścia na teren szkoły?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy jeżeli nauczyciele złożyli wnioski o wszczęcie awansu we wrześniu 2018 r., to staż na nauczyciela kontraktowego trwa od 01.09.2018 do 30.09.2019r. ? Jak aktualnie wygląda procedura awansu na nauczyciela kontraktowego?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

„Szkoła do hymnu” – zapraszamy do udziału w akcji
Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, a także szkoły polonijne do włączenia się w akcję „Szkoła do hymnu” i odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z blisko 24 tys. placówek w kraju i za granicą.
Data: 2019-10-28

Czytaj więcej...

 

„Szkoła pamięta” – zachęcamy do włączenia się do akcji MEN
Zachęcamy przedszkola, szkoły i placówki oświatowe do włączenia się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Kulminację tych aktywności zaplanowano na 25 października 2019 r. – ostatni piątek przed 1 listopada. Aby zgłosić swój udział w akcji, do 24 października br. należy wypełnić ankietę zgłoszeniową widoczną w Strefie dla zalogowanych w Systemie Informacji Oświatowej.
Data: 2019-10-22

Czytaj więcej...

 

Podsumowanie projektu „Razem dla Edukacji" z udziałem szefa MEN
W poniedziałek, 21 października br. w Białymstoku minister edukacji Dariusz Piontkowski wziął udział w podsumowaniu II edycji projektu „Razem dla Edukacji". Inicjatywa jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu „Rodzina polonijna”.
Data: 2019-10-21

Czytaj więcej...

 

Konkurs Capture The Flag „153+1” – zapraszamy do udziału!
Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konkursie Capture The Flag „153+1” organizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, w szczególności techników oraz szkół branżowych o profilu informatycznym. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Data: 2019-10-21

Czytaj więcej...

 

20 października – Dzień Krajobrazu
W niedzielę, 20 października br. po raz kolejny będzie obchodzony w Polsce Dzień Krajobrazu. Celem inicjatywy jest uświadomienie społeczeństwa, jak ważną rolę w życiu człowieka spełnia otaczająca nas przestrzeń zarówno w sensie przyrodniczym, gospodarczym, społecznym, jak i kulturowym.
Data: 2019-10-17

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.