Biuletyn informacyjny nr 391 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

15-11-2019 r.

Szanowni Państwo,

2 sierpnia 2019 r. opublikowano rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450) - które weszło w życie z dniem 3 sierpnia 2019 r.

Było poprzedzone rozporządzeniem MNiSW z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131), które straciło moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 349 pkt 6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).

Skutki nowego rozporządzenia:

1. Studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na podstawie dotychczasowych programów kształcenia.

2. Rok akademicki 2018/2019 jest ostatnim rokiem, w którym uczelnie rozpoczęły kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na dotychczasowych zasadach i będą je kontynuować do zakończenia rozpoczętego cyklu kształcenia.

3. Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela określony w nowym rozporządzeniu ma zastosowanie od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego komentarza, który jest dostępny na portalu nadzor-pedagogiczny.pl

 

Z pozdrowieniami

Zespół portalu nadzor-pedagogiczny.pl


 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 

Pobierz dokument

Szkolny zestaw programów nauczania w ośmioletniej szkole podstawowej w roku szkolnym 2019-2020
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Kształcenie w formie zaocznej w roku szkolnym 2019-2020
 

Pobierz dokument

Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia
 

Pobierz dokument

Decyzja dyrektora szkoły o udzieleniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Proszę o informację na temat dziennika elektronicznego. Czy nauczyciel powinien odpowiadać na pytania rodziców, którzy żądają uzasadnienia ocen?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Z uwagi na brak nauczycieli przedmiotów zawodowych zatrudniłem (uprosiłem) nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego bezpośrednio po studiach w wymiarze 6 godz. tygodniowo do prowadzenia teoretycznych przedmiotów zawodowych. Nauczyciel widzi swoją przyszłość w szkole i rozpoczął przygotowanie pedagogiczne. Zwrócił się z prośbą o dofinansowanie. Czy mogę ze środków doskonalenia zawodowego udzielić dofinansowania rozpoczętego przygotowania pedagogicznego nauczycielowi? Obecny stan zatrudnienia nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkole nakazuje szukać nowych nauczycieli.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

W grudniu skończę 56 lat. Zostanie mi 4 lata do emerytury. Czy chroni mnie prawo? Czy mogą mnie przenieść na inne stanowisko z niższą pensją?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o podanie podstaw prawnych w informacji o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na nauczyciela kontraktowego.
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

W szkole odbywają się zajęcia taneczne dla dzieci raz w tygodniu po godzinie. Zajęcia prowadzi osoba z zew. z odpłatnością za godzinę. Rodzice dokonują opłat w sekretariacie, a szkoła rozlicza się z osobą prowadzącą. Czy na te zajęcia szkoła musi zawrzeć umowę z prowadzącą zajęcia?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Stwórz szkołę ćwiczeń – zachęcamy do udziału
Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organy prowadzące co najmniej jedną szkołę publiczną do udziału w konkursie finansowanym ze środków UE, dzięki któremu uruchomiona zostanie szkoła ćwiczeń.
Data: 2019-11-05

Czytaj więcej...

 

Już ponad 14,5 tys. zgłoszeń do akcji „Szkoła do hymnu”
Ponad 14,5 tys. zgłoszeń, blisko 3 mln uczniów oraz około 300 tys. nauczycieli z kraju i spoza Polski bierze udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają do odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”.
Data: 2019-11-05

Czytaj więcej...

 

„Szkoła do hymnu” – zapraszamy do udziału w akcji
Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, a także szkoły polonijne do włączenia się w akcję „Szkoła do hymnu” i odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z blisko 24 tys. placówek w kraju i za granicą.
Data: 2019-10-28

Czytaj więcej...

 

„Szkoła pamięta” – zachęcamy do włączenia się do akcji MEN
Zachęcamy przedszkola, szkoły i placówki oświatowe do włączenia się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Kulminację tych aktywności zaplanowano na 25 października 2019 r. – ostatni piątek przed 1 listopada. Aby zgłosić swój udział w akcji, do 24 października br. należy wypełnić ankietę zgłoszeniową widoczną w Strefie dla zalogowanych w Systemie Informacji Oświatowej.
Data: 2019-10-22

Czytaj więcej...

 

Podsumowanie projektu „Razem dla Edukacji" z udziałem szefa MEN
W poniedziałek, 21 października br. w Białymstoku minister edukacji Dariusz Piontkowski wziął udział w podsumowaniu II edycji projektu „Razem dla Edukacji". Inicjatywa jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu „Rodzina polonijna”.
Data: 2019-10-21

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.