Biuletyn informacyjny nr 392 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

22-11-2019 r.

Szanowni Państwo,

3 września 2019 r. opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1681) - wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Ustawa liczy 4 artykuły.

Jednak czynności przygotowawcze do utworzenia oddziałów przygotowania wojskowego należy rozpocząć jak najwcześniej w roku szkolnym 2019/2020.

Ustawa dokonała zmian w:

1. ustawie z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287 i 1680) - dodano 1 artykuł (art. 28a) oraz uzupełniono 3 artykuły, nowe brzmienia otrzymały fragmenty 6 artykułów.

2. ustawie z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm. w 2018 r. poz. 2245 i w 2019 r. poz. 1287) - uzupełniono 1 artykuł.

Ustawa umożliwia tworzenie oddziałów przygotowania wojskowego - wyłącznie w liceach ogólnokształcących i technikach prowadzących kształcenie dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej od 1 września 2020 r.

Ustawa określa delegację do wydania rozporządzenia przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, w którym zostanie określony (dotąd nie zostało wydane):

1) program szkolenia realizowany w oddziale przygotowania wojskowego, mając na uwadze przygotowanie do podjęcia służby wojskowej, rozwijanie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych wśród uczniów;

2) organizację i formy zajęć realizowanych w ramach wymienionego programu szkolenia, uwzględniając minimalną liczbę zajęć teoretycznych i praktycznych, miejsce realizacji tych zajęć oraz liczebność oddziału;

3) warunki realizacji wymienionych zajęć praktycznych, uwzględniając bezpieczeństwo uczniów, potrzebę zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania jednostek wojskowych oraz możliwość realizacji części zajęć praktycznych przez instruktorów organizacji proobronnych, w celu nabycia przez uczniów praktycznych umiejętności wojskowych.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie naszego portalu nadzor-pedagogiczny.pl

Z pozdrowieniami

Zespół portalu nadzor-pedagogiczny.pl

 

Z poważaniem,       

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 

Pobierz dokument

Szkolny zestaw programów nauczania w ośmioletniej szkole podstawowej w roku szkolnym 2019-2020
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Kształcenie w formie zaocznej w roku szkolnym 2019-2020
 

Pobierz dokument

Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia
 

Pobierz dokument

Decyzja dyrektora szkoły o udzieleniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy wydruk księgi uczniów zawierający wszystkie niezbędne dane wymienione w rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, można uznać za tradycyjną formę prowadzenia księgi?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nastąpiła zmiana w przyjęciu nowego ucznia do szkoły podstawowej w czasie trwania roku szkolnego 2019/2020?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

1. Jaką podstawę naliczenia "trzynastki"przyjąć w przypadku, gdy nieobecności z powodu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego trwały cały rok kalendarzowy i pracownica nie otrzymała innego wynagrodzenia oprócz zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego? 2. Co zrobić w sytuacji, gdy pracownica pobierała te zasiłki na przełomie dwóch lat?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Jestem dyrektorem oraz organem prowadzącym przedszkola niepublicznego. Jeden z wychowanków przedszkola otrzymał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Gmina, która udziela dotacji domaga się ksera orzeczenia. Czy wobec obowiązujących przepisów RODO mogę udostępnić taki dokument?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Jestem organem prowadzącym oraz dyrektorem przedszkola niepublicznego. Z tytułu pełnienia funkcji dyrektora pobieram wynagrodzenie, które jest rozliczane z dotacji oświatowej. Z racji posiadanych przeze mnie dodatkowych kwalifikacji i braków kadrowych prowadzę z dziećmi zajęcia z j. angielskiego, a także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Czy za prowadzenie tych zajęć należy mi się wynagrodzenie? Do tej pory, go nie pobierałam.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Stwórz szkołę ćwiczeń – zachęcamy do udziału
Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organy prowadzące co najmniej jedną szkołę publiczną do udziału w konkursie finansowanym ze środków UE, dzięki któremu uruchomiona zostanie szkoła ćwiczeń.
Data: 2019-11-05

Czytaj więcej...

 

Już ponad 14,5 tys. zgłoszeń do akcji „Szkoła do hymnu”
Ponad 14,5 tys. zgłoszeń, blisko 3 mln uczniów oraz około 300 tys. nauczycieli z kraju i spoza Polski bierze udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają do odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”.
Data: 2019-11-05

Czytaj więcej...

 

„Szkoła do hymnu” – zapraszamy do udziału w akcji
Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, a także szkoły polonijne do włączenia się w akcję „Szkoła do hymnu” i odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z blisko 24 tys. placówek w kraju i za granicą.
Data: 2019-10-28

Czytaj więcej...

 

„Szkoła pamięta” – zachęcamy do włączenia się do akcji MEN
Zachęcamy przedszkola, szkoły i placówki oświatowe do włączenia się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Kulminację tych aktywności zaplanowano na 25 października 2019 r. – ostatni piątek przed 1 listopada. Aby zgłosić swój udział w akcji, do 24 października br. należy wypełnić ankietę zgłoszeniową widoczną w Strefie dla zalogowanych w Systemie Informacji Oświatowej.
Data: 2019-10-22

Czytaj więcej...

 

Podsumowanie projektu „Razem dla Edukacji" z udziałem szefa MEN
W poniedziałek, 21 października br. w Białymstoku minister edukacji Dariusz Piontkowski wziął udział w podsumowaniu II edycji projektu „Razem dla Edukacji". Inicjatywa jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu „Rodzina polonijna”.
Data: 2019-10-21

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.