Biuletyn informacyjny nr 394 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

06-02-2020 r.

Szanowni Państwo,

kwestia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli nadal budzi wiele wątpliwości zarówno wśród nauczycieli, jak i dyrektorów placówek oświatowych. Z tego względu na portalu nadzor-pedagogiczny.pl prezentujemy najważniejsze zmiany w zapisach dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. Kilka z nich prezentujemy poniżej.

Najważniejsze zmiany w zapisach dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli:

1. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela.

Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.

Od 1 września 2019 r. wymienionych kar porządkowych nie wymierza się za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. O popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły, a w przypadku popełnienia takiego czynu przez dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę (to odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa), zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego przy wojewodzie dla nauczycieli, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu.

2. Rzecznik dyscyplinarny powołany przy komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wszczyna postępowanie wyjaśniające na polecenie organu, który go powołał.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny, za zgodą organu, który go powołał, kieruje do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.

Po zmianach przepisów postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje się, jeżeli:

  1. postępowanie wyjaśniające nie potwierdziło popełnienia przez nauczyciela czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom nauczyciela;
  2. za popełniony czyn nauczyciel został ukarany karą porządkową, chyba że popełniony czyn narusza prawa i dobro dziecka;
  3. nauczyciel, w chwili popełnienia zarzucanego czynu, nie był zatrudniony na stanowisku nauczyciela w jednostkach organizacyjnych oświaty;
  4. nauczyciel zmarł;
  5. postępowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte toczy się;
  6. nastąpiło przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Z treścią całego komentarza mogą się Państwo zapoznać za pośrednictwem naszego portalu nadzor-pedagogiczny.pl.

Z pozdrowieniami

Zespół portalu nadzor-pedagogiczny.pl

  

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zmiana organu prowadzącego przedszkole niepubliczne
 

Pobierz dokument

Wstęp do obserwacji dzieci w wieku przedszkolnym
 

Pobierz dokument

PRZYKŁADOWE REFERENCJE DLA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 

Pobierz dokument

Procedura oceny pracy nauczyciela
 

Pobierz dokument

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły przez zarząd stowarzyszenia
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Zadałam pytanie: Czy w przedszkolu niepublicznym nauczyciel kontraktowy może mieć większe wynagrodzenie niż podaje ustawa? Czy to większe wynagrodzenie może w całości być sfinansowane z dotacji? Otrzymałam odpowiedź: może mieć wyższe wynagrodzenie, które musi zostać sfinansowane ze środków obrotowych i funduszu wynagrodzeń. Nie może zostać sfinansowane z dotacji, chyba że jest to część oświatowa subwencji ogólnej. Czy mogę prosić o wyjaśnienie tej odpowiedzi? Dotacja - czyli chodziło mi o subwencję oświatową jaką placówka niepubliczna otrzymuje co miesiąc na dziecko z Urzędu Miasta. Czy z tego może być w całości pokryte wyższe wynagrodzenie n-la kontraktowego niż przewiduje ustawa czyli np. 3000 brutto? Z tego co czytałam to w niepublicznym przedszkolu nauczyciel może mieć wynagrodzenie wyższe ale nieprzekraczające 150% wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego. Proszę o bardziej szczegółowe wyjaśnienie tej odpowiedzi, ponieważ nie jest ona dla mnie zrozumiała.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Jeśli prywatne dziecko dyrektora szkoły ma mieć zwolnienie z wychowania fizycznego z całego semestru (po operacji - zgodnie z zaleceniem lekarza), jak zredagować wniosek o zwolnienie z tychże zajęć, skoro adresatem i nadawcą jest ta sama osoba?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Utworzyłam w szkole podstawowej oddział integracyjny (klasa czwarta, 14 uczniów w tym 4 dzieci z orzeczeniem). Jakie powinnam mieć dokumenty, zapisy w statucie? Czy powinnam podzielić uczniów na grupy: na informatyce i j. angielskim? Proszę o zapisy dotyczące organizacji oddziału integracyjnego zgodnie z przepisami.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Nauczycielka zatrudniona od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. w wymiarze 9/18 etatu. Zaszła w ciążę i jej umowa została przedłużona do dnia porodu czyli do 13.12.2019 r. Wykorzystała urlop wypoczynkowy w ferie zimowe i wakacje 2019. Czy należy jej się ekwiwalent za urlop? Za ile dni i na jakiej podstawie prawnej?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy dzieci z orzeczeniami realizujące obowiązek szkolny poza szkołą macierzystą (na podstawie porozumienia i decyzji dyrektora szkoły) w ośrodku edukacyjno- rehabilitacyjnym wpisujemy do księgi uczniów szkoły macierzystej?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Zawody potrzebne na rynku pracy – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej
Automatyk, kierowca mechanik, mechatronik, murarz-tynkarz, technik budowy dróg, technik programista, technik spawalnictwa – to wybrane zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Już po raz drugi, w formie obwieszczenia, Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
Data: 2020-01-28

Czytaj więcej...

 

Projekt edukacyjny „Historia obywateli polskich w KL Auschwitz”
Dzięki współpracy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Fundacji Wiara i Prawda, przy wsparciu finansowanym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji powstał projekt edukacyjny „Historia obywateli polskich w KL Auschwitz”. Zachęcamy wszystkich nauczycieli do zapoznania się z przygotowanymi materiałami.
Data: 2020-01-27

Czytaj więcej...

 

Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej - poradnik dla nauczycieli geografii
Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją skierowaną do nauczycieli geografii „Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej. Praktyczny poradnik dla nauczycieli”. Poradnik może być wsparciem dla kadry pedagogicznej w realizacji nowej podstawy programowej geografii.
Data: 2020-01-23

Czytaj więcej...

 

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020
W najbliższy poniedziałek, 13 stycznia br. rozpoczyna się pierwsza tura ferii zimowych, która potrwa do 26 stycznia. Na zimowy wypoczynek wybiorą się uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.
Data: 2020-01-08

Czytaj więcej...

 

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020
W najbliższy poniedziałek, 13 stycznia br. rozpoczyna się pierwsza tura ferii zimowych, która potrwa do 26 stycznia. Na zimowy wypoczynek wybiorą się uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.
Data: 2020-01-08

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.