Biuletyn informacyjny nr 397 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

21-05-2020 r.

Szanowni Państwo,

 

2 kwietnia 2020 r. MEN opublikowało na swojej stronie internetowej kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Na 2020 r. ustalono kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w ośmiu obszarach (tak jak w roku ubiegłym):  

  1. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. (zapis obszaru jak w roku ubiegłym).

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:

  • do dnia 15 października 2020 r. – dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych po 30 września 2020 r.).
  1. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego (zapis obszaru jak w roku ubiegłym).

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:

  • do dnia 29 maja 2020 r. - dotyczy zdarzeń losowych, które wystąpiły w miesiącach X - XII 2019 r. oraz w miesiącach I-III 2020 r.;
  • w terminie do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niż do dnia 9 października 2020 r. - dotyczy pozostałych zdarzeń losowych.

Treść całego komentarza dostępna jest na stronie portalu nadzor-pedagogiczny.pl. Zapraszamy do lektury.

Z wyrazami szacunku

Zespół portalu nadzor-pedagogiczny.pl

 


     

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zgłoszenie zastrzeżeń do ustaleń organu prowadzącego zawartych w protokole kontroli
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2019/2020: kontrola, ewaluacja, wspomaganie, monitorowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej działalności przedszkola
 

Pobierz dokument

Wypowiedzenie dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora – z podstawą prawną
 

Pobierz dokument

Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Dziękuję za informację. Chciałam jednak dopytać. Jak już wspominałam będąc nauczycielem w oddziale przedszkolnym od września 2019 zastępuję Dyrektora na okres do 30 czerwca 2020r. ( dyrektor przebywa na urlopie zdrowotnym)i na ten okres stałam się też nauczyciele, klasy 2. (do oddziału przedszkolnego na ten okres został zatrudniony nauczyciel). W odpowiedzi otrzymałam ,że w 2020 r. należy mi się urlop naliczony proporcjonalnie. A co z okresem wakacyjnym, kiedy przejdę ponownie na nauczyciela oddziału przedszkolnego? Czy też nalicz się proporcjonalnie ? Czy nabyłam prawo do wakacji? (1 stycznia byłam nauczycielem klasy 2 i zastępowałam dyrektora). Z góry dziękuję za odpowiedź. Z wyrazami szacunku Maria
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Mam pytanie dotyczące wypełniania dzienników lekcyjnych-papierowych w okresie nauczania zdalnego. Nasza placówka od marca została przeznaczona na miejsce kwarantanny przez gminny sztab kryzysowy, dlatego też pracownicy szkoły nie mogą przebywać w budynku szkoły, a dzienniki lekcyjne są odpowiednio zabezpieczone wraz z inną dokumentacją w budynku placówki. W związku z wielokrotnymi pytaniami do kuratorium otrzymywaliśmy różne informacje dotyczące wypełniania dokumentacji szkolnej. Dlatego też sporządziliśmy tabelę na wzór dzienników lekcyjnych do wpisywania tematów lekcji oraz tabelę do wpisywania ocen. Spotkaliśmy się z opinią, że po zakończonej nauce należy scalić te dokumenty i zrobić z nich załączniki do dzienników lekcyjnych-odpowiednio opisane na wzór dokumentów. Inna opinia to, że należy wypełnić dzienniki po powrocie do nauki stacjonarnej, co w takiej sytuacji jest właściwe? Czy możemy wprowadzić zarządzeniem formę dokumentowania w takiej sytuacji i pozostać przy obecnych tabelach wypełnianych na bieżąco, a następnie pozostawić je w formie załączników?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Pytanie dotyczy organizacji konsultacji dla klas ósmych od 25 maja 2020 r. Szkoła realizuje nauczanie zdalne. Czy prawidłowe byłoby prowadzenie konsultacji dobrowolnych dla całej klasy, z jednoczesnym powstrzymaniem się od zdalnego nauczania dla danej klasy w danym dniu konsultacji? Konsultacje są dobrowolne, co z uczniami, którzy nie zgłoszą się na konsultację i w danym dniu nie realizują zdalnego nauczania?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Jak napisać odwołanie od oceny pracy?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, w stopniu nauczyciela kontraktowego, był zatrudniony w szkole w następujących okresach: - od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. - od 08.10.2018 r. do 28.06.2019 r. (na zastępstwo), - od 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r. (na zastępstwo), W dniu 01.09.2017 r. nauczyciel złożył wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i go realizował. Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. Czy przerwy w zatrudnieniu spowodują, że czas stażu nauczyciela powinien zostać przedłużony? 2. Jeśli tak, to jaki powinien być termin zakończenia stażu? 3. Czy staż może zakończyć się w dniu 31.05.2020 r., i nauczyciel może w związku z tym złożyć sprawozdanie i przystąpić do postępowania w celu uzyskania wyższego stopnia awansu?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne
Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym dziś, 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
Data: 2020-05-19

Czytaj więcej...

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
Data: 2020-05-19

Czytaj więcej...

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN
W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.
Data: 2020-05-15

Czytaj więcej...

 

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.
Data: 2020-05-15

Czytaj więcej...

 

Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły
Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach. Przygotowaliśmy dodatkowe wytyczne związane z umożliwieniem opieki dla dzieci z klas I-III i organizowaniem konsultacji na terenie szkoły.
Data: 2020-05-14

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.