Biuletyn informacyjny nr 398 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

28-05-2020 r.

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z zapisem § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [dalej: rozporządzenie] dyrektor jednostki systemu oświaty ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania. Ma to służyć temu, żeby uczniowie byli równomiernie obciążeni nauką. Podawane treści powinny być zróżnicowane i dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.

Podkreślić należy, że konieczne jest zachowanie zgodności szkolnych programów nauczania z ramowymi planami nauczania, których nadrzędnym celem jest umożliwienie realizacji podstawy programowej. Żaden przepis rozporządzenia nie zwolnił dyrektorów szkół i nauczycieli z obowiązku realizacji przez szkołę podstawy programowej. Jednocześnie w żadnym akcie prawnym nie wskazano w jaki sposób dyrektor ma dokumentować wywiązanie się z tego obowiązku.

Bardzo duży zakres tej dokumentacji znajduje się w dzienniczkach elektronicznych, w których nauczyciele na bieżąco wpisują to, co w danym dniu realizowali. Jest to podstawowe źródło dokumentacji realizacji przez szkołę podstawy programowej.

Jednakże dzienniczki tworzone były na inne czasy. Ich autorzy nie zakładali konieczności wprowadzenia zdalnego nauczania. Z uwagi na to, zasadne wydaje się wprowadzenie dodatkowej dokumentacji sporządzanej przez nauczycieli. Przepisy oczywiście tego nie wymagają, ani nie wskazują jaki zakres miała by mieć taka dokumentacja. Przykładowe sprawozdanie mogłoby obejmować nie tylko standardową tematykę zajęć, ale także wskazanie zrealizowanych treści. Bardzo ważny punkt to narzędzia wykorzystane do realizacji zajęć oraz informacja o tym, czy uczeń opanował zagadnienia objęte podstawą programową.

Zachęcamy do zapoznania się z całym komentarzem na portalu nadzor-pedagogiczny.pl

Z pozdrowieniami

Zespół portalu nadzor-pedagogiczny.pl

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wzór ankiety dla rodzica-opiekuna prawnego- kształcenie zdalne
 

Pobierz dokument

Procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii koronawirusa obowiązujące na terenie przedszkola
 

Pobierz dokument

Odpowiedź na wezwanie do zapłaty za godziny ponadwymiarowe
 

Pobierz dokument

Ewidencja czasu pracy - COVID 19
 

Pobierz dokument

Decyzja organu- wpis ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego do ewidencji placówek niepublicznych
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jestem organem prowadzącym oraz dyrektorem przedszkola niepublicznego. Przedszkole ma swoją siedzibę w budynku, którego jestem właścicielem. Pobieram subwencję oświatową z budżetu lokalnej gminy oraz czesne od Rodziców i opłaty za wyżywienie. Posiadam również wpis do CEiDG, jestem na podatkowej książce przychodów i rozchodów, odprowadzam podatek dochodowy. Jestem traktowana jak przedsiębiorca, ponieważ mam zarejestrowaną działalność gospodarczą jako przedszkole niepubliczne. Przeważająca działalność gospodarcza kod PKD- 85.10.Z- wychowanie przedszkolne . Mam 2 pytania? 1. Czy subwencja oświatową, którą pobieram z Urzędu Gminy wlicza się do mojego przychodu, tzn. do przychodu firmy? 2.Czy w związku ze znacznym spadkiem przychodów w kwietniu (Rodzice płacili niższe czesne) związanym z epidemią COVID-19, mogłam ubiegać się o subwencję z PFR-u w ramach tarczy antykryzysowej? Subwencja ta została mi już przyznana, czyli wniosek, który złożyłam został rozpatrzony pozytywnie i pieniądze zostały przelane na specjalnie założone w tym celu konto. Boję się jednak ruszać tych środków, bo nie wiem czy przedszkole niepubliczne może z tych środków skorzystać.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Zwracam się z prośbą o podanie informacji, czy prowadzone są prace legislacyjne, organizacyjne w kierunku ustalenia, czy doprecyzowania zapisów w zakresie wypłacania dodatków za warunki pracy – uciążliwe i trudne, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowaniem szkół z racji sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Moje pytanie, jak Dyrektora Szkoły Specjalnej, wynika z systematycznie napływających pism ze strony nauczycieli, jak i z ramienia ZNP w tym temacie, poddających pod dyskusję zaistniały związek przyczynowo – skutkowy tj. brak bezpośredniej, fizycznej pracy z uczniem wobec braku podstawy prawnej. Uważam, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia jednoosobowego lub zbiorowego pozwu nauczycieli do sądu pracy w tym zakresie.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy szkoła może udzielić informacji o ocenach uczniów dyrekcji POW, jeśli rodzice uczniów mają tylko ograniczoną władzę rodzicielską i mogą decydować np. w kwestii wyboru szkoły?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Po weryfikacji złożonego arkusza organizacyjnego placówki wyszło, iż jeden z nauczycieli nie ma kwalifikacji do zajmowanego stanowiska. Placówka jest prowadzona przez nowego dyrektora od 3 lat. Nauczyciel był zatrudniony za kadencji poprzedniego dyrektora i pracuje w placówce ponad 5 lat. Jak wytłumaczyć organowi nadzorującemu takie niedopatrzenie? Czy w związku z tym muszę rozwiązać umowę, która jest umową na czas nieokreślony (nauczyciel ma tylko 4 godziny). Czy mogę wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty na wyrażenie zgody na dalsze zatrudnienie i co w takim uzasadnieniu napisać?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy w czasie nauczania zdalnego organ prowadzący może żądać od dyrektora potwierdzenia zrealizowanych przez nauczyciela godzin ponadwymiarowych np. screenów lekcji, prac domowych uczniów itp.?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Dodatkowe środki ochrony dla szkół i placówek oświatowych – wspólne działania MEN i MZ
Możliwość stopniowego uruchamiania placówek oświatowych wiąże się z koniecznością stosowania nowych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom. W związku z tym Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia podjęli decyzję o wsparciu szkół i placówek edukacyjnych w zakresie dodatkowych środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się i możliwością zakażenia się koronawirusem.
Data: 2020-05-22

Czytaj więcej...

 

Epodreczniki.pl – nowe funkcjonalności platformy
Komunikator to nowa funkcjonalność wprowadzona na platformie edukacyjnej epodreczniki.pl. Dzięki niej zalogowani użytkownicy mogą bezpośrednio porozumiewać się między sobą w czasie rzeczywistym. Serwis Ministerstwa Edukacji Narodowej cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Średnio dziennie odnotowujemy ponad 1,3 mln odsłon!
Data: 2020-05-20

Czytaj więcej...

 

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne
Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym dziś, 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
Data: 2020-05-19

Czytaj więcej...

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
Data: 2020-05-19

Czytaj więcej...

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN
W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.
Data: 2020-05-15

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.